CAP d’Hostalric 


 Tardor 2020 | Situació: Hostalric    
 Aprofitant la geometria de parcel•la, es proposa una volumetria llarga i estreta, que genera amplitud a l’accés integrant la vegetació existent al projecte alhora que optimitza els recorreguts interiors. Aquesta vegetació també té la funció de protegir del sol la façana sud. A més, el projecte s’aprofita del desnivell actual per generar dues plantes baixes amb usos diferenciats. La materialitat proposada té un paper clau en el bon funcionament de l’edifici. L’estructura, de modulació regular, es resol amb pòrtics de formigó, ja que és un material durader que requereix de poc manteniment. El passadis disposarà d’obertures zenitals automàtiques per tal de garantir la ventilació creuada. Les particions interiors es realitzaran en sec per tal de aportar calidesa i flexibilitat a l’espai.


SIDEREAL  2022  ©