CAP | Concurs

CAP Hostalric


Tardor 2020 | Situació: Hostalric

Tot aprofitant la geometria de la parcel·la, es proposa una volumetria llarga i estreta, que genera amplitud a l'accés, integrant la vegetació existent al projecte alhora que optimitza els recorreguts interiors. Aquesta vegetació també té la funció de protegir del sol la façana sud. A més, el projecte s'aprofita del desnivell actual per generar dues plantes baixes amb usos diferenciats.

La materialitat suggerida té un paper clau en el bon funcionament de l'edifici. L'estructura, de modulació regular, es resol amb pòrtics de formigó, ja que és un material durador amb molt poc manteniment. El passadís disposarà d'obertures zenitals automàtiques per tal de garantir la ventilació creuada. Les particions interiors es realitzaran en sec per tal d'aportar calidesa i flexibilitat a l'espai.

SIDERAL ©