Habitatge Cooperatiu

Cal Blanxart


2022 - En progrès | Situació: Carrer Buxadé 18 -20, Berga.
Client: Cal Blanxart Coop amb l’acompanyament de “La Dinamo”
Col·laboradors: Migpunt arquitectura i Sara Vima.

Cal Blanxart, és un edifici entre mitgeres, al carrer Buxadé 18-20, al nucli antic de Berga. L’edifici ha anat incorporant modificacions i ampliacions al llarg dels anys, donant com a resultat, un  edifici amb una volumetria i una estructura heterogènia i molt irregular. La façana posterior de l’edifici dona directament al pati d’interior d’illa. Segons el POUM de Berga, s’ha d’iniciar un procés d’esponjament a la cruïlla entre el C/ Buxadé i el C/ de l’harmonia. Aquest fet provoca que Cal Blanxart es converteixi en un edifici en cantonada a la plaça que es construirà a la intersecció entre els dos carrers.

Amb aquestes condicions, es veu la oportunitat de re-habitar Cal Blanxart. El projecte pretent mantenir l’essència de l’edifici, i posar-lo en sintonia amb les necessitats de la cooperativa. Així es donarà accés a un total de 14 habitatges amb els seus espais comunitaris, i 2 locals comercials que permetran el desenvolupament d’una cooperativa de consum per dur a terme un projecte socio-cultural per sòcies, veïnes i entitats del barri.

L’edifici disposa de planta semi-soterrani d’accés al jardí, planta baixa d’accés des del carrer, dues plantes tipus i una planta sotacoberta. Els espais comunitaris principals, es concentraran a la planta semisoterrani, en contacte directe amb el jardí exterior, i a la planta sotacoberta amb vistes sobre el nucli de Berga. Els 2 locals comercials i els accessos a l’edifici es col·loquen a la planta baixa en contacte directe amb el C/ Buxadé i la nova plaça. A la resta de plantes s’hi concentra tot el sostre d’habitatge.

Amb aquesta distribució d’espais  s’evita una estratificació per usos, i la comunitat en la seva totalitat, pot gaudir de totes les condicions que pot oferir l’edifici. Des de l’accés al jardí i l’accés a la nova plaça, fins a les vistes per sobre en nucli urbà de Berga.
Quan als habitatges, hi ha una reorganització dels existents, per tal de actualitzar-los a les noves necessitats d’habitatge. Totes les unitats tindran ventilació creuada natural, sistema de climatització comunitària de fonts renovables, i la majoria dels habitatges disposen d’espais exteriors privats, en relació amb el jardí de Cal Blanxart.SIDERAL ©