Habitatge | Concurs

24 habitatges


Estiu 2020 | Situació: Marratxí (Mallorca)
A causa de la proximitat de les façanes veïnes optem per buidar la volumetria edificable, generant patis centrals on es bolquen els habitatges i que milloren les prestacions d'il·luminació i ventilació.

Els habitatges parteixen d'un mòdul base de 10m² que s'agrega perimetralment als 6 patis. D'aquesta manera s'aconsegueix que els diferents espais que el conformen siguin desjerarquitzats i que es difumini la relació interior - exterior fomentant la flexibilitat de programes i unitats familiars diverses.

Els patis que actuen com a centre de la vida quotidiana són també un oasi interior que serveix de regulador tèrmic.
SIDERAL ©