PROJECTS          ABOUT        CONTACTIn Between


Award: Honorable Mention | October 2016 | Situation: Amsterdam


El projecte consisteix a projectar una guarderia i una petita sala polivalent als afores de la ciutat d’Amsterdam. L’emplaçament té dos trets que el defineixen: el seu contacte amb l’aigua i la connexió visual que s’estableix amb el centre de la ciutat. Per una banda, la proposta intenta respondre aquestes dues característiques del lloc, oferint un accés directe a l’aigua amb forma de platja urbana i, per altra banda, una zona elevada per establir contacte visual amb la ciutat. Aquest punt elevat, gràcies a la seva suau inclinació, es pot arribar a convertir en un teatre a l’aire lliure per acollir el festival “Pluck de Nacht open air film festival” que se celebra cada any en aquest emplaçament. Aquest espai esdevé una plaça pública, un lloc on les persones poden gaudir i utilitzar aquest espai de formes molt diverses.


La guarderia i el petit centre cívic són concebuts com a petits elements distribuïts al llarg de l’emplaçament, creant així diferents graus de privacitat. Això permet que en horari hàbil puguin funcionar de forma individual però, a més a més, quan aquests no funcionen tot l’espai es pot arribar a convertir en un gran espai públic cobert si és necessari.
L’educació avui en dia tendeix a buscar la transversalitat, no només entre assignatures sinó també entre els alumnes. La guarderia està organitzada en petites unitats, aquestes estan formades per 3 aules que s’organitzen al voltant d’un pati. Això permet que aquestes 3 aules es puguin arribar a convertir en una sola aula molt més gran si les necessitats ho requereixen. Per altra banda, aquestes aules es poden extendre cap a l’exterior, en aquest espai semipúblic que flueix enmig de les diferents unitats, oferint la possibilitat de realitzar classes a l’exterior.

SideReal  2018 ©