SIDEREAL és un estudi que utilitza l’arquitectura, l’urbanisme, el disseny i les arts com a mitjà per a donar resposta a problemàtiques d’àmbit superior i transversal que afecten el conjunt de la ciutadania.

Equip:  Miquel Arias, Guillem Bigas, Guillem Canudas & Xavi Martin
SIDEREAL  2022  ©