Habitatge | Privat

Casa de Pandora


Hivern 2020 | Situació: Sant Hipòlit
Col·laboradors: Judit Bou (Fotografia)

La casa de Pandora és un habitatge unifamiliar situat a Sant Hipòlit de Voltregà. A patir d’un gran buit s’organitzen totes les estances de la casa, per a tenir ventilació, il·luminació natural i privacitat, en un context d’habitatges entre mitgeres.
Dues plantes organitzades de tal manera que; en planta baixa tenim tota la vida comunitària i a la planta segona el p(a)is dels infants.

De les cobertes enjardinades sorgeixen espais verds que es despengen per les façanes, aconseguint així que cada estança tingui la seva zona verda associada i, per tant, un gran jardí vertical.


SIDERAL ©