Habitatge | Concurs

76 Habitatges


Primavera 2019 | Situació: Masnou

Es proposa una esquerda longitudinal al llarg de tota la parcel·la, a tall de passatge, que resol l'accés als habitatges tot oferint una relació visual directa al mar.

L'edifici es construeix a partir de mòduls prefabricats que incorporen l'estructura, les instal·lacions i els serveis dels habitatges, aquests mòduls només es col·loquen cada dos espais, reduint així els mòduls totals. El buit generat entre mòduls és el que configura l'espai passant de cuina‐menjador‐estar. Una peça lliure flexible i adaptable, amb doble orientació est‐oest, ventilació creuada i amb espais exteriors directament relacionats amb l'interior. Els accessos als habitatges es fan a través d'una passera que ocupa el buit generat entre la mitgera i l'edifici. Una escletxa que permet no només l'accés als habitatges, sinó també ventilació, orientació, espais comuns, etc, que faciliten una relació més íntima entre l'espai interior i l'espai exterior.

Ambdues façanes tenen espais exteriors amb programa. La façana Sud gaudeix d'una doble pell verda que actua com a element de protecció solar i de privacitat vers l'exterior. D'altra banda, la galeria que comunica amb la passera serveix de coixí tèrmic, acústic i visual i alhora permetent que l'espai passant interior pugui estendre's cap a la passera.
SIDERAL ©