86 Habitatges 


 Estiu 2020 | Situació: Vilafranca del penedés
Els edificis GIRASOL, com bé diu el seu nom, tenen la voluntat de buscar el sol, aprofiten la bona orientació de la parcel·la E-O per obrir terrasses en les dues façanes i fer pisos passants tot cercant el sol mediterrani i gaudir de la verdura exterior.
Partim d’entendre el projecte com un conjunt i amb la voluntat de donar ànima al passatge que s’articula entre dels edificis. Per aquest motiu als habitatges s’accedeix en passera i les dues actuen com a tribuna al passatge, potenciant així la idea d’un gran pati on s’hi volca la vida.
Els habitatges són la suma d’un seguit de sales indeterminades flexibilitzant així els usos que s’hi duguin a terme i d’una gran cuina que et dóna la benvinguda. L’habitatge comença i acaba amb una terrassa, que durant el bon temps és una sala més a l’exterior. Per acabar de potenciar la multiplicitat d’usos, l’habitatge té dues entrades: permeten així la possibilitat de compatibilitzar la vida laboral i la familiar.
SIDEREAL  2022  ©