Habitatge | Privat

VALLVELLA


Hivern 2021 | Situació: Sagàs

A la masia de la Vallvella el projecte tracta de mantenir el caràcter dels volums originals.

Un projecte d’elements senzills, purs i contundents. Reforçar l’expressivitat geomètrica i relacionar l’interior amb l’exterior per afavorir un diàleg, mitjançant els espais exteriors comuns, dels edificis que configuren el conjunt de la masia. 
SIDERAL ©